Cơ Sở Rang Xay Cà Phê Hạt Lộc Thành - Hotline: 0932118486 - 0335929073

Chính sách bảo mật thông tin

Cám ơn quý khách đã truy cập vào trang website Lộc Thành. Chúng tôi tôn trọng và cam kết sẽ bảo mật những thông tin mang tính riêng tư của quý khách. Xin vui lòng đọc bản Chính sách bảo mật bảo vệ thông tin cá nhân của khách hàng dưới đây để hiểu hơn những cam kết mà chúng tôi thực hiện nhằm tôn trọng và bảo vệ quyền lợi của quý khách.

Chúng tôi chỉ thu thập những thông tin cần thiết liên quan đến giao dịch mua bán.

Tuân thủ theo những quy định về Chính sách bảo mật thông tin cá nhân

1. Mục đích và phạm vi thu thập thông tin

Những thông tin cá nhân mà Lộc Thành xử lý (có thể khác nhau theo phạm vi quyền hạn dựa trên luật pháp hiện hành) bao gồm:

·         Họ và tên

·         Địa chỉ

·         Tên công ty

·         Đơn vị kinh doanh

·         Số điện thoại

·         Email

……

Trong trường hợp cần tổng hợp thông tin cá nhân khách hàng, chúng tôi luôn thông báo chính xác về mục đích sử dụng và chúng tôi chỉ sử dụng thông tin khi có sự đồng ý, cho phép của người cung cấp.

Mục đích của việc thu thập thông tin là để quản lý cơ sở dữ liệu về khách hàng và kịp thời xử lý các tình huống phát sinh (nếu có)

2. Phạm vi sử dụng thông tin cá nhân

Thông tin cá nhân thu thập được sẽ chỉ được sử dụng trong nội bộ. Chúng tôi có thể công bố các thông tin cá nhân thu thập từ khách hàng cho bên khác như: các đại lý, các dịch vụ tiếp nhận và giao sản phẩm, nhằm gửi sản phẩm đến cho khách hàng trong thời gian sớm nhất theo thông tin đơn hàng.

Khi cần thiết, Lộc Thành có thể sử dụng những thông tin này để liên hệ trực tiếp với khách hàng dưới các hình thức như: xác nhận thông tin đơn hàng, xác nhận chuyển sản phẩm cho khách hàng, xác nhận thời gian giao nhận sản phẩm theo thông tin khách hàng, xác nhận địa điểm giao nhận sản phẩm…

3. Thời gian lưu trữ thông tin

Lộc Thành sẽ lưu trữ các thông tin cá nhân do khách hàng cung cấp trên các hệ thống nội bộ của chúng tôi, trong quá trình khách hàng tạo đơn hàng hoặc khi khách hàng có yêu cầu hủy các thông tin đã cung cấp trong quá trình tạo đơn hàng.

4. Những người hoặc tổ chức có thể được tiếp cận với thông tin cá nhân của khách hàng

Khách hàng đồng ý rằng, trong trường hợp cần thiết, các cơ quan/ tổ chức/cá nhân sau có quyền được tiếp cận và thu thập các thông tin cá nhân của mình, bao gồm:

      • Ban quản trị.
      • Cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong trường hợp có yêu cầu theo quy định tại quy chế hoạt động
      • Công ty nghiên cứu thị trường
      • Cố vấn tài chính, pháp lý và Công ty kiểm toán
      • Theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền

7. Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng

Lộc Thành cam kết không chia sẻ thông tin của quý khách cho bất kỳ một công ty nào khác ngoại trừ các đại lý, các bộ phận tiếp nhận đơn hàng và chuyển đơn hàng đến khách hàng theo thông tin đơn hàng.

Trong một vài trường hợp đặc biệt, khi bị yêu cầu phải tiết lộ thông tin cá nhân, ví dụ như khi có căn cứ cho việc tiết lộ thông tin là cần thiết để ngăn chặn các mối đe dọa về tính mạng và sức khỏe, hay cho mục đích thực thi pháp luật. Lộc Thành cam kết tuân thủ các quy tắc bảo mật thông tin cho khách hàng và các Nguyên tắc Bảo mật Quốc gia.

8. Cơ chế tiếp nhận và giải quyết khiếu nại liên quan đến việc thông tin của khách hàng

Khi phát hiện thông tin cá nhân của mình bị sử dụng sai mục đích hoặc phạm vi, quý khách nhanh chóng gửi email khiếu nại đến email Locthanhroaster@gmail.com  hoặc gọi điện thoại tới số 0335 929 073  để khiếu nại và cung cấp chứng cứ liên quan tới vụ việc cho Ban quản trị. Ban quản trị cam kết sẽ phản hồi ngay lập tức hoặc muộn nhất là trong vòng 24 (hai mươi tư) giờ làm việc kể từ thời điểm nhận được khiếu nại

Copyright © 2022 locthanhroaster.com