Cơ Sở Rang Xay Cà Phê Hạt Lộc Thành - Hotline: 0932118486 - 0335929073

Robusta Natural S16


Mã Sản phẩm: RNS16
Giá bán: Liên hệ

Phương pháp rang: Rang mộc

Cấp độ rang: City+


Số lượng:

Phương pháp rang: Rang mộc

Cấp độ rang: City+

Phương pháp rang: Rang mộc

Cấp độ rang: City+

Sản phẩm liên quan

Chi tiết
Pure Coffee Blend 1

Pure Coffee Blend 1

Giá bán: 110,000 VNĐ Giá cũ: 120,000 VNĐ
Chi tiết
Pure Coffee Blend 2

Pure Coffee Blend 2

Giá bán: 120,000 VNĐ Giá cũ: 130,000 VNĐ
Copyright © 2022 locthanhroaster.com