Cơ Sở Rang Xay Cà Phê Hạt Lộc Thành - Hotline: 0984.333.310 - 0932118486

Pure Coffee Blend 1


Mã Sản phẩm: LT1
Giá bán: 85,000 VNĐ 89,000 VNĐ

Tên Sản phẩm: Pure Coffee Blend 1

Qui cách đóng gói: Túi giấy Kraft Trắng

Trọng lượng: 500gram

Thành phần: Robusta Natural - Arabica

Sử Dụng: Pha Máy - Pha Phin.


Số lượng:

Tên Sản phẩm: Pure Coffee Blend 1

Qui cách đóng gói: Túi giấy Kraft Trắng

Trọng lượng: 500gram

Thành phần: Natural Robusta - Arabica Lào

Sử Dụng: Pha Máy - Pha Phin.

Tên Sản phẩm: Pure Coffee Blend 1

Qui cách đóng gói: Túi giấy Kraft Trắng

Trọng lượng: 500gram

Thành phần: Natural Robusta - Arabica Lào

Sử Dụng: Pha Máy - Pha Phin.

Sản phẩm liên quan

Chi tiết
Pure Coffee Blend 2

Pure Coffee Blend 2

Giá bán: 95,000 VNĐ Giá cũ: 98,000 VNĐ
Copyright © 2022 locthanhroaster.com