Cơ Sở Rang Xay Cà Phê Hạt Lộc Thành - Hotline: 0984.333.310 - 0932118486

CASADIO

Chi tiết
Máy pha Casadio Undici WD A2 Group

Máy pha Casadio Undici WD A2 Group

Giá bán: 99,800,000 VNĐ Giá cũ: 105,000,000 VNĐ
Chi tiết
Máy pha Casadio Undici A2 Group

Máy pha Casadio Undici A2 Group

Giá bán: 79,900,000 VNĐ Giá cũ: 89,900,000 VNĐ
Chi tiết
Máy pha Casadio Undici WD A1 Group

Máy pha Casadio Undici WD A1 Group

Giá bán: 59,900,000 VNĐ Giá cũ: 64,000,000 VNĐ
Chi tiết
CASADIO 1 GROUP

CASADIO 1 GROUP

Giá bán: 42,900,000 VNĐ Giá cũ: 49,900,000 VNĐ
Copyright © 2022 locthanhroaster.com