Cơ Sở Rang Xay Cà Phê Hạt Lộc Thành - Hotline: 0932118486 - 0335929073

Máy xay GEMILAI CRM

Chi tiết
Máy xay cà phê – CRM 9012

Máy xay cà phê – CRM 9012

Giá bán: 5,800,000 VNĐ Giá cũ: 6,400,000 VNĐ
Chi tiết
Máy xay cà phê LD 019

Máy xay cà phê LD 019

Giá bán: 3,500,000 VNĐ Giá cũ: 3,500,000 VNĐ
Chi tiết
Máy xay cà phê CRM 500N

Máy xay cà phê CRM 500N

Giá bán: 2,500,000 VNĐ Giá cũ: 2,500,000 VNĐ
Chi tiết
CRM 022 ONDEMAND

CRM 022 ONDEMAND

Giá bán: 4,900,000 VNĐ Giá cũ: 4,900,000 VNĐ
Chi tiết
Máy xay cà phê CRM 020

Máy xay cà phê CRM 020

Giá bán: 3,900,000 VNĐ Giá cũ: 3,900,000 VNĐ
Chi tiết
Máy xay cà phê CRM 900N

Máy xay cà phê CRM 900N

Giá bán: 5,900,000 VNĐ Giá cũ: 5,900,000 VNĐ
Copyright © 2022 locthanhroaster.com